פוליגרף משפטי

פוליגרף בבית משפט אזרחי

בניגוד לנהוג במשפט הפלילי, בו לא מוכרת עדיין בדיקת הפוליגרף כראיה, הפוליגרף משמש לעיתים קרובות כראיה בדיונים אזרחיים.
בדיקת פוליגרף מקצועית עשויה לסייע לשופט להכריע מי מהצדדים צודק במקרים בהם ישנם הבדלי גרסאות מהותיים.
לרוב לא ניתן להשתמש בפוליגרף כאשר ישנה הסכמה על העובדות והדעות חלוקות בנוגע לפרשנות שלהן.

פוליגרף לבית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה הינו הגורם הרשמי בישראל לטיפול בתביעות בנושאי עבודה. בין היתר דן בית הדין בתביעות בנוגע להליכי פיטורים, תשלומים שונים אותם טוען העובד שהוא זכאי להם וכד'.
במקרים רבים קיימים הבדלי גרסאות בין העובד לבין המעסיק. הבדלי גרסאות אלה עשויים להיות קשורים להבטחות שניתנו או לא ניתנו בע"פ, לטענות אודות מעשים לא חוקיים של העובד, לשלילת זכויותיו של העובד ע"י המעסיק וכיו"ב.

חוות דעת מומחה פוליגרף עבור בית המשפט

בעת דיון בבית המשפט, מעלים הצדדים לעיתים, טענות עובדתיות סותרות ולפיכך ביהמ"ש נזקק לכלי אבחון אובייקטיבי אשר יחשוף את האמת בדרכים מדעיות.

בדיקת פוליגרף בהפניית בית המשפט או סיכום בין הצדדים הנידונים, עשויה להשפיע מאד על הכרעת הדין. משום כך, ישנה חשיבות מכרעת לכך שהעד המומחה יהיה בעל מוניטין ומקובל על הצדדים הנדונים ועל ביהמ"ש.

פוליגרף לבית הדין הרבני

בית הדין הרבני הינו ערכאה שיפוטית ייחודית למדינת ישראל. בית הדין הרבני דן, בין היתר, בהיבטים הנוגעים להליכי גירושין בין בני זוג ולאור הסטטיסטיקה הגבוהה של זוגות המגיעים להליכי גירושים בארץ, אזרחים רבים ונורמטיביים עשויים להגיע לדיון בו.

כמו בכל סכסוך, גם בדיונים בבית הדין הרבני מוצגות לעיתים גרסאות סותרות לאירועים ע"י המתדיינים ובמקרים רבים מפנה בית הדין את הצדדים לבדיקת פוליגרף, לאישוש טענותיהם.

בית המשפט לתעבורה

"לך תוכיח שאין לך אחות..." אומר ד' כשהוא מתאר את נסיבות המקרה שהביאו אותו לבדיקת הפוליגרף.
לטענתו, ד' נסע ברכבו, עמד בצומת, אותת ימינה ולאחר שבדק שהכביש פנוי, פנה ימינה. לדבריו, לאחר כ100 מטר ראה שוטר שעמד נסתר בצד ואותת לו לעצור. ד' סיפר שהשוטר האשים אותו בכך שלא אותת לפני הפניה. ד' בטוח שאותת ושהשוטר פשוט לא ראה את האיתות כיוון שעמד במקום מסתור והבחין בו רק לאחר השלמת הפניה. ד' הוא רק דוגמה אחת מני רבות לאזרחים תמימים, נורמטיביים ושומרי חוק בד"כ, שמואשמים בעבירת תנועה זו או אחרת.

פוליגרף למחיקת רישום פלילי

אזרחים ישראלים רבים נחקרים מדי שנה בחשד לביצוע עבירה פלילית כלשהי ע"י המשטרה. לעיתים ויכוח שולי עלול להוביל לחקירה פלילית. סכסוכי שכנים ובשנים האחרונות גם הליכי גירושים רבים, מובילים לעיתים קרובות להגשת תלונות במשטרה.

מרבית  הנחקרים הינם אזרחים נורמטיביים ורק בחלק קטן של המקרים מוגש לבסוף כתב אישום. אולם, חשוב לדעת כי ישנה חשיבות לעילת סגירת התיק.

בדיקת פוליגרף בעת בוררות

בדומה להליך משפטי, גם בעת בוררות עשוי להתעורר קושי לקבוע איזו מגרסאות הצדדים נכונה. הדבר נכון במיוחד, כאשר העובדות המוצגות בגרסה אחת סותרות את העובדות בגרסה השנייה. באמצעות בדיקת פוליגרף בעת הליך בוררות, ניתן לדעת באופן מדעי איזו מגרסאות הצדדים נכונה ובכך לקדם את הליך הבוררות להכרעה בעניין.

טרם הפניה למכון הפוליגרף, חשוב כי הבורר יסכם את טענות הצדדים ואת המחלוקת העובדתית המהותית בינם. חשוב להעביר למכון הפוליגרף את החלטת הבורר בנוגע לעריכת בדיקות פוליגרף, את סיכום טענותיהם הסותרות של הצדדים ואת המחלוקת העובדתית הרלוונטית.